Splošni pogoji

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja da bo informacije o storitvah zobozdravstvenega centra BK DENTAL prejemal od podjetja BK DENTAL d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s pošiljanjem e-pošte na info@bkdental.si ali s telefonskim klicem na na številko 031 204 400 .

Splošni pogoji poslovanja BK dental d.o.o.

Osnovni namen, ki ga zasleduje BK DENTAL d.o.o. je ponudba zobozdravstvenih storitev BK DENTAL d.o.o..kot izvajalec in ponudnik storitev, izvaja storitve skladno s temi Splošnimi pogoji.Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti ponudnika BK DENTAL , ter povpraševalcev storitev ponudnika BK DENTAL . Izdajatelj teh Splošnih pogojev je izvajalec zobozdravstveni center BK DENTAL .

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

Ponudnik storitev je BK DENTAL d.o.o. Bresterniška ulica 93, 2354 Bresternica, telefon 031 204 400, e-pošta: info@bkdental.si, davčna številka SI83812024 matična številka 6375812000.
Povpraševalec: fizična ali pravna oseba, ki z obiskom spletne strani bkdental.si pridobi pravico koristiti storitve BK DENTAL na način, da povprašuje po različnih storitvah.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik storitev BK DENTAL si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo povpraševalec obveščen z objavo na spletnih straneh ponudnika BK DENTAL. V kolikor se Povpraševalec ne strinjam s spremenjenimi Splošnimi pogoji, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.

Opis zobozdravstvenega centra BK DENTAL

Storitve BK DENTAL so na voljo Povpraševalcu. Le ta brezplačno posreduje svoje povpraševanje za storitev Izvajalcu preko internetnega obrazca na spletni strani www.bkdental.si, ki povpraševalcu posreduje ponudbo za iskano storitev.

Povpraševanja

Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani Ponudnika.
Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od BK DENTAL d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s pošiljanjem e-pošte na info@bkdental.si ali s klicem na telefonsko številko 031 204 400.
Ponudnik v najkrajšem možnem času posreduje ponudbo Povpraševalcu preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Izvajalcem in Povpraševalcem.
V času veljavnosti Izvajalčeve ponudbe jo Povpraševalec sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec prejeto ponudbo sprejme, je za Izvajalca zavezujoča.

Ponudbe

Ponudnik BK DENTAL bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Ponudnik BK DENTAL ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Ponudnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Ponudnika za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Obračun storitev

Storitve Izvajalca se zaračunajo skladno s cenikom oz. ponudbo Ponudnika. Uporabnik storitev Ponudnika plača na podlagi računa skladno z zakonom.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik BK DENTAL skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva);
 • kontaktni podatki (e-poštni naslov, telefonska številka, naročanje- ura, datum);
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletne strani Ponudnika (IP naslov, datum in ura, vsebina zahtevka, stanje dostopa, količina prenesenih podatkov, podatke o vašem brskalniku);
 • podatke o povpraševanjih in izdanih računih Povpraševalca (datum, rezervirani termini, cena storitev, skupni znesek storitve, način plačila, števika in datum izdaje računa).

Ponudnik BK DENTAL bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Pridobljeni podatki se hranijo do preklica s strani Povpraševalca BK DENTAL. Ponudbnik BK DENTAL mora Povpraševalcu BK DENTAL na njegovo zahtevo:

 • potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave podatkov;
 • dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot uporabnik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamena opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalcilahko osebne podatke obdelujejo zgolj in samo v okviru ponudnikovih navodil, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v teh Splošnih pogojih.

Ponudnik sodeluje s pogodbenimi obdelovalci:

 • računovodski servis;
 • odvetniške pisarne;
 • izvajalci storitev;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki plačilnih sistemov;
 • ponudniki za spletno oglaševanje.

Ponudnik BK DENTAL ne bo posredoval uporabnikovih osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov je:
BK DENTAL d.o.o,
Bresterniška ulica 93,
2354 Bresternica
telefon 031 204 400, e-pošta: info@bkdental.si
davčna številka SI83812024
matična številka 6375812000.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca je:
Aleksić Marjan – Odvetnik
info@bkdental.si

Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni ter obdelovalci, ki izvajajo naloge v sklopu zagotavljanja delovanja spletnih strani.

Veselimo se vašega obiska in novih nasmehov!

Za rezervacijo termina nas pokličite ali pa se naročite preko spletnega obrazca.

Prijavite se na naše e-novice in bodite obveščeni o akcijah!

  Soglašam s hrambo in uporabo osebnih podatkov za namen poslovne komunikacije.