Proteze

S protezami nadomestimo manjkajoče zobe takrat, ko število, razporeditev ali kakovost preostalih zob ne dopušča uporabe mostičkov ali se ne odločimo za implantatno protetično oskrbo. Proteze se lahko kombinirajo s prevlekami oz. mostički.

Delna in totalna proteza

Ločimo totalne in delne proteze. Totalna proteza nadomešča vse zobe v čeljusti ter predstavlja zadovoljivo in poceni rešitev za oskrbo brezzobe čeljusti. V spodnji čeljusti totalna proteza po večini ne dosega željene stabilnosti in je bolj začasna rešitev. V takšnem primeru, ko spodnja proteza »pleše«, jo sidramo na vsaj dveh implantatih in s tem dosežemo zadovoljivo stabilnost ter omogočimo boljše žvečenje.

Kadar ne manjkajo vsi zobje, prisotni zobje pa so postavljeni tako, da mostička ni mogoče narediti, potem lahko naredimo delno protezo. Delna proteza je sestavljena iz vlite baze, vanjo pa so postavljeni zobje iz umetne mase. Delna proteza povrne žvečno in estetsko funkcijo.